Nazwiska na nowych tablicach katyńskich z 2011 r.

Dodatkowe tablice katyńskie – 11 IV 2011

Ostaszków – Miednoje

 1. aspirant PP Barszczak Leon, lat 41
 2. asp Bednarz Wojciech, lat 45
 3. asp Bis Marcin, lat 47
 4. asp Cydzik Piotr, lat 30
 5. asp Czternastek Jan, lat 45
 6. asp Czop Kazimierz, lat 50
 7. ppor. rez. Ćwikła Ludwik, lat 34
 8. asp Gaweł Jan, lat 42
 9. asp Górski Franciszek, lat 52
 10. asp Hawroński Stanisław, lat 47
 11. asp Janczura Jan, lat 40
 12. asp Janiszewski Stanisław, lat 26
 13. asp Jurysta Jan, lat 44
 14. asp Klecan Wincenty, lat 48
 15. asp Kłos Antoni, lat 40
 16. asp Kierepka Jan, lat 39
 17. asp Kiszko Mikołaj, lat 48
 18. asp Kurecki Jan, lat 40
 19. asp Lemech Jan, lat 44
 20. asp Lepszy Stanisław, lat 42
 21. ppor. Lubieniecki Michał, lat 44
 22. asp Łabojko Tadeusz, lat 44
 23. asp Mach Jan, lat 28
 24. asp Margraf Józef, lat 48
 25. asp Mudryk Stanisław, lat 42
 26. por. rez. Nietrzeba Tomasz , lat 39
 27. asp Nowak Jan, lat 46
 28. asp Pelc Leon, lat 40
 29. podkom. Piątkiewicz Franciszek, lat 54
 30. asp Popkiewicz Tomasz, lat 46
 31. asp Poterała Jan, lat 44
 32. asp Rysiowski Władysław, lat 44
 33. asp Siwak Benedykt, lat 43
 34. asp Sondej Józef, lat 45
 35. asp Sopel Antoni, lat 40
 36. asp Wawrzyszko Stanisław, lat 31
 37. asp Zagrobelny Andrzej, lat 46
 38. asp Znojko Franciszek, lat 42

Kozielsk – Katyń

 1. por. rez. Bielec Bronisław, lat 30
 2. por. rez. Brożek Jan, lat 31
 3. por .rez. Bury Franciszek, Marian, lat 35
 4. por. rez. Kazatel Julian, Henryk, lat 26
 5. por. rez. Majuk Stefan, lat 26
 6. płk w st. sp. Michalski Adam, lat 55
 7. ppłk Michalski Antoni, lat 49
 8. ppłk rez. wet. Mikiewicz Wojciech, lat 48
 9. por. rez. Siek Józef, lat 29
 10. por. rez. Słysz Stefan, lat 26

Starobielsk – Charków

 1. kpt. Ciechoń Franciszek, lat 29
 2. ppłk int. Dziedzina Adolf, lat 44
 3. por. rez. art. Fedkowicz –Hordyński Aleksander, Marian, lat 30
 4. ppłk piech. Fleszar Antoni, lat 43
 5. ppłk piech. Geyer Rudolf, lat 43
 6. mjr wet Hofman Eugeniusz, lat 33
 7. ppłk piech. Komenda Józef, lat 46
 8. por. rez. tab. Kuciński Gwido, Alojzy, lat 37
 9. mjr sap. Lichacz Włodzimierz, lat 35
 10. por. piech. Ligaszewski Marian, lat 39
 11. mjr w  st. sp Lubelski Michał, lat 58
 12. por. rez. Łańcucki Jan, lat 28
 13. kpt. rez. piech. Łańcucki Józef, lat 50
 14. gen. bryg. Raganowicz Marian, lat 48
 15. por. piech. Różański Adam, lat 51
 16. gen. bryg. Sudoł Franciszek, lat 48
 17. por. piech. Warchał Czesław, lat 31
 18. kpt. tab. Węcławek Franciszek, lat 38
 19. kpt. adm. Wnęk Jan, lat 49
 20. kpt. piech. Wojdyło Adam, lat 48
 21. ppłk w st. sp. Wojtar Kazimierz, lat 50
 22. ppłk aud. Wolanin Władysław, lat 43
 23. mjr rez. piech. Wolańczyk Edmund, lat 46
12 kwietnia 2011|