Nazwiska upamiętnione na tablicach katyńskich w 2005 roku

Nazwiska upamiętnione na tablicach katyńskich w 2005 roku

Lista alfabetyczna poległych z Garnizonu Jarosław oraz urodzonych na terenie byłego i obecnego powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego

KOZIELSK – KATYŃ

 1. ppor. art. rez. Andrzejowski Henryk Leopold, lat 40
 2. kpt. art. Badowski Wiktor Tadeusz, lat 38
 3. ppor. rez. Baranowski Tadeusz, lat 39
 4. chor. sł. st. Barwiołek Michał, lat 45
 5. ppor. piech. rez. Beksiński Władysław, lat 38
 6. kpt. żand. Bogucki Kazimierz Ludwik, lat 40
 7. kpt. Bukowy Antoni, lat 38
 8. ppor. rez. Burakowski Michał, lat 28
 9. ppor. piech. rez. Ciosiński Zdzisław Józef, lat 32
 10. ppłk. w st. sp. Czarnek Zbigniew, lat 53
 11. mjr tab. Czerkawski Marian Józef, lat 49
 12. ppor. piech. rez. Czyż Mieczysław, lat 29
 13. por. adm. Dorożański Władysław Marian, lat 48
 14. ppor. art. Downarowicz Kazimierz, lat 43
 15. ppor. art. Drużbacki Józef Maurycy, lat 34
 16. por. piech. rez. Drzewicki Klemens Karol, lat 47
 17. por. piech. rez. Duda Eugeniusz Jerzy, lat 35
 18. ppor. piech. rez. Dziedzic Julian, lat 29
 19. ppor. rez. Dzierżyński Kazimierz, lat 31
 20. mjr Fleszar Adam, lat 41
 21. ppor. rez. Freund Maurycy, lat 39
 22. ppor. łącz. rez. Fusek Józef Mieczysław, lat 31
 23. st. chorąży art. zaw. Galewicz Roman Czesław, lat 42
 24. ppor. rez. Gąsior Roman, lat 30
 25. kpt. san. Gondecki Jan Aleksander, lat 37
 26. ppor. rez. Grendus Franciszek, lat 39
 27. ppor. piech. rez. Hermach Władysław Franciszek, lat 36
 28. ppor. tab. rez. Hruft Bolesław, lat 44
 29. kpt. piech. Irzyński Aleksander Adam, lat 34
 30. ppor. piech. rez. Jawnik Augustyn, lat 32
 31. mjr dypl. piech. Jeżowski Karol Jan, lat 45
 32. ppor. piech. rez. Joniec Juliusz, lat 29
 33. kpt. piech. (rotm. tab.) Karpiński Władysław, lat 45
 34. ppor. piech. rez. Kocela Franciszek, lat 32
 35. ppor. rez. Kościółek Leopold, lat 33
 36. kpt. tab. rez. Król Józef, lat 41
 37. ppor. rez. Król Karol, lat 32
 38. por. tab. Krzemieński Józef, lat 42
 39. ppor. tab. rez. Krzyczkowski Karol, lat 45
 40. por. łącz. rez. Krzysztowski Tadeusz Albin, lat 44
 41. ppor. piech. rez. Kuca Henryk, lat 32
 42. ppor. rez. Kulczycki Włodzimierz, lat 27
 43. ppor. piech. rez. Kulikowski Eugeniusz Józef, lat 35
 44. ppor. sap. Kupka Franciszek, lat 25
 45. ppor. rez. Lewandowska Janina Antonina, lat 32
 46. ppor. rez. Łańcucki Włodzimierz, lat 33
 47. ppor. tab. rez. Łącki Stanisław Henryk, lat 42
 48. ppor. piech. rez. Majewski Franciszek, lat 29
 49. ppor. rez. Makowej Emil, lat 32
 50. ppor. art. rez. Malinowski Tadeusz Franciszek, lat 37
 51. por. piech. Marszałek Bolesław Karol, lat 34
 52. ppłk. piech. Matuszek Jan Stanisław, lat 48
 53. ppor. rez. Mazur Michał, lat 26
 54. ppor. piech. Mazur Stanisław, lat 25
 55. kpt. tab. rez. Meissner Tadeusz, lat 41
 56. por. art. Morawski Władysław Szczepan, lat 31
 57. rtm. tab. Moskal Józef, lat 45
 58. kpt. adm. Moskowityn Michał Adolf, lat 45
 59. ppor. art. rez. Obfidowicz Karol Bronisław, lat 40
 60. ppor. art. Ochab Józef, lat 27
 61. por. tab. rez. Ogrodnicki Karol, lat 43
 62. ppor. art. rez. Ornatowski Tadeusz Zygmunt, lat 30
 63. ppor. łącz. rez. Osiński Wacław Jan, lat 46
 64. mjr Pałczyński Wincenty, lat 42
 65. kpt. piech. Peszko Roman Józef, lat 47
 66. kpt. piech. Pieniążek Stanisław, lat 49
 67. kpt. Pietraszek Józef, lat 44
 68. por. piech. Połeć Stanisław, lat 41
 69. kpt. sap. zaw. Postępski Roman Józef, lat 34
 70. por. rez. Potascher Ignacy, lat 47
 71. ppor. art. rez. Rajchel Zdzisław Mateusz, lat 30
 72. ppor. piech. rez. Rogoziński Kazimierz, lat 30
 73. kpt. piech. rez. Romach Eugeniusz, lat 50
 74. kpt. piech. Samardak – Ostrowski Józef, lat 41
 75. ppor. art. rez. Schneider Wilhelm Rudolf, lat 35
 76. ppor. rez. Schwarz Klaudiusz, lat 33
 77. ppor. piech. rez. Sitek Józef, lat 20
 78. ppor. art. rez. Socha Jan, lat 27
 79. por. piech. rez. Sokołowski Feliks Sędzimir, lat 36
 80. ppor. łącz. rez. Spojda Marian, lat 39
 81. ppor. w st. sp. Stankiewicz Julian, lat 35
 82. rtm. tab. Strzesak Jan Franciszek, lat 43
 83. mjr art. Studnicki Bronisław, lat 41
 84. por. rez. art. Turkiewicz Jan, lat 47
 85. ppor. rez. Wagner Marian, lat 45
 86. ppor. rez. Wagner Zdzisław, lat 51
 87. por. łącz. Walaszek Bronisław Tadeusz, lat 34
 88. por. art. Warchoł Andrzej, lat 31
 89. ppor. art. rez. Winiarz Stanisław, lat 29
 90. ppor. rez. Wiśniowski Marian, lat 38
 91. por. art. Wojtowicz Władysław Jan, lat 33
 92. ppor. art. rez. Wyrobek Kazimierz, lat 30
 93. por. piech. rez. Zdeb Marcin, lat 31
 94. por. piech. Zemanek Stanisław Kacper, lat 36
 95. kpt. art. rez. Zieliński Tadeusz, lat 47
 96. por. piech. Ziemba Władysław, lat 49
 97. st. kapelan (mjr) Ziółkowski Jan Leon, lat 51
 98. ppor. piech. rez. Żukiewicz Henryk Józef, lat 38

  STAROBIELSK – CHARKÓW

 1. kpt. art. Anlauf Stefan Leon
 2. ppor. piech. rez. Badowicz Stanisław, lat 29
 3. ppor. Białozorski Edward, lat 34
 4. por. Bieleń Mieczysław, lat 30
 5. por. łącz. rez. Bock Ryszard, lat 34
 6. ppor. łącz. rez. Boehm Edward Franciszek, lat 33
 7. por. tab. rez. Broch Maurycy, lat 57
 8. por. Buryło Kazimierz, lat 27
 9. ppor. piech. rez. Chrzanowski Konstanty, lat 43
 10. ppor. rez. Cypryś Józef, lat 30
 11. ppor. Czaja Leon, lat 31
 12. kpt. piech. Czmyr Miron Emanuel, lat 32
 13. ppor. kaw. rez. Dela Stanisław, lat 34
 14. ppor. piech. rez. Duda Eugeniusz Józef, lat 35
 15. mjr piech. Dyduch Henryk, lat 44
 16. ppor. tab. rez. Eisen Roman, lat 43
 17. mjr dypl. piech. w st. sp. Fleszar Alfred, lat 50
 18. por. art. rez. Gaweł Władysław
 19. por. art. rez. Gawryś Czesław, lat 35
 20. ppor. tab. rez. Geiesswald Roman, lat 47
 21. ppor. piech. Górkiewicz Jerzy, lat 26
 22. por. piech. rez. Górski Wacław Kazimierz, lat 33
 23. ppor. piech. rez. Gutka Zbigniew Franciszek, lat 28
 24. ppłk. piech. Herzog Franciszek, lat 46
 25. ppor. art. rez. Iwaszkiewicz Wacław, lat 39
 26. por. piech. rez. Jamroz Stanisław Jan, lat 27
 27. kpt. art. Janicki Stanisław, lat 43
 28. płk. art. Kaliszek Władysław, lat 45
 29. ppor. piech. rez. Kamiński Stanisław
 30. por. art. rez. Koerbel Stanisław, lat 39
 31. ppor. art. rez. Kopecki Adam Edward, lat 42
 32. mjr art. Kopecki Stefan Edward, lat 45
 33. por. tab. rez. Kuliczkowski Jan, lat 44
 34. ppor. art. Latyński Włodzimierz Mirosław, lat 25
 35. por. tab. rez. Maj Jan, lat 44
 36. ppor. tab. rez. Miklowski Stanisław, lat 45
 37. por. art. Mazurek Stanisław, lat 30
 38. ppor. łącz. rez. Mielech Mieczysław Jan Aleksander, lat 33
 39. ppor. łącz. rez. Mikulski Stefan, lat 27
 40. por. piech. rez. Műller Bolesław Szymon, lat 43
 41. kpt. art. Niemczycki Eugeniusz, lat 46
 42. ppor. rez. Oćwieja Tadeusz, lat 28
 43. por. piech. Pałys Jan, lat 33
 44. ppor. Pawłowski Roman
 45. ppłk. art. Peszkowski Edward Zygmunt, lat 49
 46. pchor. art. rez. Pęckowski Michał, lat 26
 47. ppłk. kaw. Radomyski Adam, lat 47
 48. ppor. piech. rez. Raganowicz Czesław, lat 38
 49. ppor. tab. rez. Ramza Tadeusz Jerzy, lat 39
 50. szer. łącz. Różycki Władysław, lat 40
 51. kpt. Rudnicki Maciej, lat 40
 52. por. aud. Ruebenbauer Henryk
 53. płk. dypl. Schwarzenberg-Czerny Bolesław
 54. por. piech. rez. Siedlarz Tadeusz Maciej, lat 47
 55. kpt. art. Skwarczyński Tadeusz Marian Kalikst, lat 45
 56. ppor. inten. rez. Stec Jan, lat 33
 57. kpt. piech. Stokłosiński Stanisław Karol, lat 44
 58. rtm. tab. Strzelecki Tadeusz, lat 42
 59. ppor. tab. rez. Sułkowski Adam Stefan, lat 30
 60. mjr wet. Szczęścikiewicz Aleksander, lat 44
 61. kpt. piech. Szutt Jakub, lat 46
 62. ppor. rez. Świątek Karol Antoni, lat 29
 63. chor. Tobiasiewicz Józef, lat 43
 64. kpt. dypl. art. Tokarz Julian Antoni, lat 41
 65. ppor. piech. rez. Trondowski Bogusław Maksymilian, lat 34
 66. ppor. art. Wiszniewski Jan, lat 32
 67. por. art. rez. Witkiewicz Adam, lat 42
 68. kpt. łącz. rez. Wnuk Kazimierz Marian, lat 43
 69. ppor. piech. rez. Zajączkowski Stanisław Teodor, lat 28
 70. kpt. łącz. Zajączyński Bronisław
 71. kpt. piech. Zawadowski Jan, lat 44

  OSTASZKÓW – MIEDNOJE

 1. kom. PP (kpt.) Aftowicz Roman Wawrzyniec, lat 37
 2. kom. poster. PP Bardyński Mikołaj
 3. funkcj. PP Jarosz Franciszek, lat 37
 4. post. PP Kulawiak Kazimierz, lat 34
 5. st. przod. PP Matys Tomasz, lat 48
 6. st. przod. Podkówka Stefan
 7. kan. art. rez. Rybarczyk Andrzej, lat 40
 8. post. Sobolak Józef
 9. post. Soboń Władysław
 10. funkcj. PP Wilkowski Feliks, lat 43
 11. kom. PP Żbikowski Tomasz, lat 60
12 kwietnia 2011|