Wędrówka po Lwowie

W ramach projektu Kolpingowski Klub Seniora odwiedził Lwów. Z przewodnikiem seniorzy zwiedzili Rynek, Bazylikę Archikatedralną, Cerkiew pw. Jury, cmentarz Łyczakowski, oraz cmentarz Orląt Lwowskich. A z okien autobusu obejrzeli Uniwersytet Lwowski, Politechnikę, Akademię Medyczną, Kościół św. Elżbiety, św. Antoniego. W Pałacu Biskupim seniorzy zostawili zaproszenie do naszej parafii dla abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Wiele wrażeń i przeżyć pozostanie na długo w naszej pamięci.

Projekt sponsorowany przez Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

20 października 2017|