Marsz Światła w Jarosławiu

Modlitwie różańcowej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, a poszczególne dziesiątki z Tajemnic Światła odmawiali jarosławscy proboszczowie. Całość koordynował archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec.

5 kwietnia 2018|