Montaż popiersia Józefa Piłsudskiego w Pomniku Pamięci Narodowej w Jarosławiu