Jarosławskie Pola Nadziei – podsumowanie

– Główny organizator Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu – odpowiednie pozwolenie i rozliczenie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr zbiórki:2018/578/OR) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II.

 1. Zaangażowanych 1 057 osób – uczniowie, studenci, nauczyciele, wolontariusze dorośli
 2. Kwestowano przy 44 punktach handlowych i przy 36 kościołach.
 3. Poza Jarosławiem zbierano w:
 • 25 miejscowościach,
 • Nie kwestowali, ale robili kwiaty: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych.
 1. Zebrano: 115 507,00 zł.
 • Sobota – przy sklepach ok. 40 tys. zł.
 • Niedziela – przed kościołami ok. 75 tys. zł.
 1. Poniesione koszty: 2 338,43 zł.
 2. Sztab:
 3. Etap przygotowania – kancelaria Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu (Barbara Gembrowicz, Sławomir Durski przy wsparciu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum: Violetty Marek i Piotra Czecha).
 4. Etap zbiórki – sztab w Katolickim Centrum Kultury: wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II (26 osób) oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga (17 osób).
 5. Etap końcowego rozliczenia oraz sprawozdania do Ministerstwa – p. Barbara Bąk, Maria Kowal.
 6. Ilość instytucji zaangażowanych w organizację Jarosławskich Pól Nadziei – 43 (szkoły, placówki wychowawcze i parafie)
 7. Na zbiórkę nie wyraziły zgody 3 sklepy: Biedronka ul. Krakowska, Biedronka ul. Zamkowa, Tesco.
 8. Podziękowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w Jarosławskie Pola Nadziei zwłaszcza Naczelników Oświaty z Miasta i Powiatu, Dyrektorów Szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i księży.
24 kwietnia 2018|