Poświęcenie strzelnicy

W Maleniskach na terenie gminy Pawłosiów otwarto 7 maja pierwszą strzelnicę wybudowaną w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w każdym powiecie”.

Lokalizacja strzelnicy nie jest przypadkowa, pierwszy plac do ćwiczeń strzeleckich zbudowała w tym miejscu armia Austro-Węgier, a do lat 70. korzystali z niej żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Strzelnica „Anna” jest obiektem, przeznaczonym zarówno dla broni precyzyjnej, czyli karabinów snajperskich jak i broni krótkiej. Długość toru strzelnicy wynosi 350 metrów, a kulochwyt ma ponad 15 metrów wysokości. W uroczystości otwarcia wzięli udział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, poseł Anny Schmidt-Rodziewicz, ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec, przedstawiciele władz samorządowych, a także żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego i członkowie organizacji strzeleckiej „Strzelec” z Rzeszowa. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi, odsłonięto tablicę poświęconą historii strzelnicy. Następnie ks. kapelan poprowadził wspólną modlitwę i poświęcił nowe obiekty.

Otwarciu strzelnicy towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona kpt. Władysławowi Kobie.

Fot. Łukasz Wolańczyk/Ekspres Jarosławski

7 maja 2018|