Przemówienie ks. prałata ppłk WP Andrzeja Surowca na początku Mszy św. z okazji poświęcenia Pomnika Pamięci Narodowej w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu

Drodzy uczestnicy doniosłej uroczystości patriotycznej

W ostatnich latach jesteśmy świadkami odradzającej się w Polsce pamięci historycznej. Jest to związane z dość powszechną chęcią poznania prawdziwej historii naszej Ojczyzny, ale też z rodzącym się w nas buntem, aby tej historii nie zakłamywano – ani w kraju ani poza jego granicami. Na tym tle coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak byliśmy w tym względzie okłamywani, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej. To była propaganda, która siłą narzucała fikcję historyczną. Na pewno nic z tamtej propagandy komunistycznej nie pozostało bez śladu, może inaczej trzeba powiedzieć, 45 lat takiej propagandy zostawiło trwałe ślady w świadomości społecznej. Jakkolwiek zachowaliśmy trzeźwe i rozsądne pojęcie wolności i niepodległości oraz poczucie patriotyzmu, to jednak tamta propaganda wyrządziła nieodwracalne szkody, zarówno w świadomości społecznej, jak i w wielu innych aspektach życia Polaków. Do dzisiaj zmagamy się z tym na różne  sposoby. I jako symbol możemy przywołać problemy ze zmianami nazw ulic, usunięciem komunistycznych patronów tych ulic i placów, by nadać nazwy prawdziwych bohaterów. Tak samo zmagamy się z upamiętnieniami Armii Czerwonej, co do której przekonano społeczeństwo w dużej mierze, że było armią wyzwolicielską, jednocześnie dokonano skutecznej amputacji pamięci o obecności Armii Czerwonej w Polsce w 1939 r. i o zbrodniach tej armii i państwa, których się dopuściły na obywatelach Polski. To pokazuje w bardzo syntetyczny sposób, jak skuteczna była ta propaganda, jak potrafiła oddzielić i zakłamać zbrodnię katyńską Armii Czerwonej, a jednocześnie wmówić temu społeczeństwu, wdrukować w świadomość, że Armia Czerwona wkraczająca do Polski kilka lat później, to była zupełnie inna armia, tym razem wyzwolicielska.

Dziś bardzo wielu ludzi już zauważa, że za mało wyciągamy wniosków z lekcji historii, za mało przyglądamy się wydarzeniom, które miały miejsce kiedyś i nie pamiętamy o datach i bohaterach. Istnieje niewątpliwie wielka potrzeba, aby uważniej czytać podręczniki do historii, aby budzić ducha poszukiwania prawdy o naszej trudnej przeszłości, niekiedy bardzo trudnej.

Myślę, że konieczne jest coś daleko więcej. Obowiązek kształtowania świadomości historycznej nie może być przypisany tylko autorom podręczników, nauczycielom, szkołom, musimy sobie uświadomić, że to jest obowiązek nas wszystkich (w tym rodziców i dziadków) bo ta historia jest nasza i nas dotyczy, to jest nasze życie.

Właśnie z tego poczucia obowiązku wobec Ojczyzny, którą św. Jan Paweł II nazywał „naszą matką” zrodziła się chęć utrwalenia prawdziwej historii naszego narodu w postaci Pomnika Pamięci Narodowej przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Pomnika z najważniejszymi datami, wydarzeniami i osobami, które pokazują, jak trudne w ciągu dziejów było utrzymanie polskiej tożsamości, kultury, tradycji i wolności.

Pomnik Pamięci Narodowej pięknie wpisuje się w obchody 1050-lecia chrztu Polski i 100-lecia odzyskania niepodległości. Staje się dziś świadectwem naszej wiary
i miłości Ojczyzny, oraz przywiązania do tradycyjnych chrześcijańskich wartości.

Jednocześnie walor edukacyjny pomnika pozwala nam ufać, że te wartości będą skutecznie przekazywane następnym pokoleniom, a patriotyzm połączony z wiarą będzie podstawowym źródłem naszej narodowej dumy, odpowiedzialności i siły.

Pomnik Pamięci Narodowej przy Parafii Chrystusa w Jarosławiu powstawał w trzech etapach:

1) W 2005 r. powstał pomnik katyński ufundowany przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu.

2) Po katastrofie smoleńskiej w 2011 roku do pomnika zostały dodane dwa duże skrzydła z nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy.

3) Natomiast w latach 2017/2018 dotychczasowy pomnik został rozbudowany w dwie strony, a treść pomnika została poszerzona o całą historię Polski od 966 r. do 2005 r., czyli do śmierci św. Jana Pawła II.

Dziś tą całą nową część wykonaną przez artystę rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza i zakład kamieniarski Jerzego i Adama Bałanda odsłaniamy i święcimy.

Dzisiejszym uroczystościom przewodniczy Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, którego bardzo serdecznie witamy i który Mszę św. będzie sprawował w koncelebrze z licznymi kapłanami Archidiecezji Przemyskiej. Cieszy nas fakt, że w modlitwach i poświęceniu będzie uczestniczył przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy w osobie prof. dr hab. Andrzeja Waśko, a także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Piotr Pilch, w imieniu Pani Wojewody Ewy Leniart – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, Dyrektor Biura p. Senatora Mieczysława Golby – Andrzej Homa, liczni inni przedstawiciele władz samorządowych, kombatanckich i społecznych, oraz przedstawiciele służb mundurowych z Komendantem Małopolskiej Policji gen. Krzysztofem Pobutą, Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Henrykiem Moskwą, Dowódcą Garnizonu Jarosław ppłk Januszem Niedźwiedziem, Dowódcą BOT ppłk Januszem Brzękiem i Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Jarosławiu mł. bryg. Krzysztofem Kowalem, Dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie Adamem Siwkiem, Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Dariuszem Iwaneczko.

Witamy przedstawicieli jarosławskich szkół, na czele z rektorem PWSTE prof. Krzysztofem Rejmanem, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, przedstawicieli nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich, Kierownikiem Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu – Bernadetą Jasińską,  mediów, sponsorów i wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności wszystkie poczty sztandarowe.

Wszyscy razem polecajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę i to wspaniałe dzieło, które nas tu dzisiaj zgromadziło.

26 października 2018|