Jarosławskie Pola Nadziei – spotkanie koordynatorów ze szkół