Podsumowanie Jarosławskich Pól Nadziei

– Główny organizator Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu – odpowiednie pozwolenie i rozliczenie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr zbiórki:2019/417/OR) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II. Inicjatorem i głównym koordynatorem III Jarosławskich Pól Nadziei był ks. prałat Andrzej Surowiec archiprezbiter jarosławski.

 1. Zaangażowanych 1 215 osób – uczniowie, studenci, nauczyciele, wolontariusze dorośli
 2. Kwestowano przy 50 punktach handlowych i przy 44 kościołach.
 3. Poza Jarosławiem zbierano w:
 • 31 miejscowościach,
 1. Zebrano: 125 223,00 zł.
 • Sobota – przy sklepach ok. 48 tys. zł.
 • Niedziela – przed kościołami ok. 77 tys. zł.
 1. Poniesione koszty: 4 967,82 zł.
 2. Ilość instytucji zaangażowanych w organizację Jarosławskich Pól Nadziei – 45 (szkoły, placówki wychowawcze i parafie)
 3. Sztab:

Etap przygotowania – kancelaria Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu (Sławomir Durski, Magda Surowiec przy wsparciu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum: Violetty Marek i Piotra Czecha oraz pracowników Parafii Chrystusa Króla).

Etap zbiórki – sztab w Katolickim Centrum Kultury: Bożena Mazur, Agnieszka Szczepańska, Violetta Marek, Elżbieta Nosal, Maria Kowal, Barbara Bąk, Elżbieta Mazur a także, wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II (30 osób) oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga.

Etap końcowego rozliczenia oraz sprawozdania do Ministerstwa – p. Barbara Bąk, p. Maria Kowal.

 1. Podziękowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w Jarosławskie Pola Nadziei zwłaszcza władz samorządowych, Naczelników Oświaty z Miasta i Powiatu, Dyrektorów Szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i księży.
8 maja 2019|