XXIII Piesza Pielgrzymka do Jodłówki

Już 23 raz pielgrzymowaliśmy pieszo z Jarosławia do Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodówce. Polecaliśmy w drodze ale i w czasie uroczystej Eucharystii w Jodłówce zarówno sprawy osobiste jak i narodowe, ale także potrzeby lokalnego Kościoła na początku nowego roku formacyjnego i katechetycznego. Pieszo szło około 1600 osób w sześciu grupach z wszystkich jarosławskich parafii. Na placu w Jodłówce było już ponad 3 tysiące osób. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Jamrozek w asyście kilkunastu księży. Specjalną atrakcją był koncert zespołu „Mała Armia Janosika”. Całość koordynował ks. prałat Andrzej Surowiec – archiprezbiter jarosławski.

 

7 września 2019|