Święcenia biskupie

W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w sobotę, 2 maja br., o godz. 10.00 odbędą się w święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, w uroczystości ucze­stni­czyć będą wyłącznie osoby zaproszone imiennie. Wier­nych prosimy o modlitewną łączność za pośrednictwem Radia FARA oraz modlitwę w intencji Księdza Bisku­pa Krzysztofa.

28 kwietnia 2020|