Jubileusz kapłański

8 czerwca o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 40-lecia święceń kapłańskich naszego proboszcza ks. prałata Andrzeja Surowca i 30-lecia jego pobytu w Jarosławiu.

Czcigodny Księże Prałacie

Nasz proboszczu – dziekanie, archiprezbiterze jarosławski,

kapelanie służb mundurowych, księże pułkowniku Wojska Polskiego

Drodzy uczestnicy uroczystej Mszy Św. z okazji 40-lecia święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza i 30-lecia pobytu ks. Prałata Andrzeja Surowca w Jarosławiu.

Doskonale pamiętam, że ks. Prałat dwukrotnie przybywał na służbę do naszej parafii.

Pierwszy raz było to w 1983 r., kiedy jako młody ks. wikariusz u boku ks. Ślusarczyka rozwinął szeroko swoje skrzydła, przede wszystkim w pracy z małymi dziećmi. Do dziś ówczesne dzieci szkolne pamiętają wycieczki, obozy, mecze piłki nożnej, jazdę na łyżwach na lodowisku przed oknami „19” (dziewiętnastki), czy inne gry i zabawy. Ale też tak się składa, że właśnie w 1983 roku nasz ks. Andrzej jako wikariusz był zaangażowany w Ruch Oazowy i założył pierwszy Krąg Domowego Kościoła w naszej parafii pod nazwą św. Wojciecha, do którego od początku również i ja należę. Z tego okresu jako wikariusz nasz moderator ks. Andrzej pozostawił bardzo wiele innych pięknych śladów duszpasterskich. Symbolem niech będzie 120 (stu dwudziestu) dobrze wyćwiczonych ministrantów, czy pierwszy w naszej parafii zespół muzyczny.

Po raz drugi ks. Prałat przybył do nas w marcu 1992 r. już jako proboszcz.

Dla parafii był to bardzo trudny okres, ponieważ niespodziewanie zmarł pierwszy proboszcz ks. Antoni Ślusarczyk i stanęła rozpoczęta budowa nowego kościoła. Nie było plebanii, nie były też jeszcze przyłączone osiedla Słoneczne i os. Tysiąclecia. Nic więc dziwnego, że, jak później dowiedzieliśmy się, nikt z księży diecezjalnych nie wyraził chęci bycia u nas budowniczym i proboszczem.

I wówczas od ks. abp Ignacego Tokarczuka otrzymaliśmy w prezencie wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktoranta ks. Andrzeja Surowca.

Parafianie tę nominację przyjęli z dużym entuzjazmem, ponieważ pamiętali ks. Andrzeja jako wikariusza, który zapisał się wcześniej w roli znakomitego organizatora.

Nadzieje parafian nie zostały zawiedzione. Szybko postępowała budowa kościoła, a jednocześnie powstawały coraz to nowe wspólnoty parafialne ze znakomitym zapleczem do działania.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć ks. Prałata z działalności społecznej, kulturalnej, charytatywnej, sportowej i wojskowej. W jakiejś małej części ilustruje to promowany dziś najnowszy album o naszej parafii pt. „Dla Chrystusa Króla w Jarosławiu”.

Ja natomiast w imieniu wszystkich parafian chciałbym dziś gorąco podziękować ks. Prałatowi za wielkie poświęcenie przy budowie i wystroju wnętrza naszego kościoła, przy przebudowie starego kościoła w Katolickie Centrum Kultury, za budowę plebanii, hali sportowej i strzelnicy sportowej, za wyremontowanie i wyposażenie Helusza, wreszcie za wybudowanie Pomnika Pamięci Narodowej w Jarosławiu.

Dziękujemy też za inicjatywy dla młodzieży. Myślę, że nie tylko nasi parafianie, ale wielu mieszkańców Jarosławia jest wdzięcznych za liczne inicjatywy charytatywne, których symbolem jest „Świetlica u Kolpinga”, czy „Piknik z Bliźnim na majówkę” oraz za wielkie i małe niezapomniane koncerty muzyczne. Wygląda na to, że na trwałe zapisały się już w Jarosławiu takie inicjatywy jak Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki, miejska Droga Krzyżowa, czy Różaniec połączony z Marszem Światła. Podziwiamy też, że ks. Prałatowi przez wiele lat udawało się zgromadzić aż półtora tysiąca mocno zaangażowanych uczestników Orszaku Trzech Króli i to z całego Powiatu.

Do tego należałoby dołączyć podziękowanie za całą duchową posługę w parafii związaną ze sprawowaniem sakramentów, prowadzeniem wspólnot, głoszeniem Słowa Bożego i opiekę nad księżmi wikariuszami.

Trzeba przy tym dodać, że byliśmy wielokrotnie bardzo dumni jak ks. Prałat dla Parafii odbierał liczne nagrody; np. Nagrodę Proboszcza Tysiąclecia, Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki czy Człowieka Roku 2003 w plebiscycie TV Rzeszów oraz podkarpackiej prasy, a także wiele wyróżnień ze strony służb mundurowych i poprzednich burmistrzów miasta Jarosławia.

Przy okazji więc dziękujemy za pomoc i współpracę władzom Województwa Podkarpackiego, Powiatu, Miasta Jarosławia, Wojska, Policji, Straży Pożarnej i władzom sportowym różnych szczebli. Dziękujemy ks. Prałatowi jako prezesowi Parafialnego Klubu „Kolping-Jarosław” za zdobycie dla Jarosławia aż dwukrotnie tytułu Drużynowego Mistrza Polski w tenisie stołowym.

Za to wszystko „Bogu niech będą dzięki”. A ks. Prałatowi życzymy dużo sił, dalszej owocnej inwencji twórczej i w tym wszystkim obfitości błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. My zaś obiecujemy dalsze wsparcie i systematyczną modlitwę w intencji ks. Prałata na dalsze lata posługi dla naszej parafii i całego archiprezbiteratu jarosławskiego i Archidiecezji Przemyskiej .

Bóg zapłać

Przedstawiciel Rady Parafialnej

Jarosław, 8.06.2020 r.

Foto: Karol Kozdrowicz

8 czerwca 2020|