Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy w Chrystusie Panu

Bóg pozwala nam przeżyć kolejny Adwent – błogosławiony czas, w którym podejmujemy trud duchowego zmagania się, podsumowania i rewizji własnego postępowania w świetle słowa Bożego. Już samym oczekiwaniem na Jego przyjście jesteśmy zobowiązani, aby nie tylko przyjąć Jego światło do naszych serc, ale przede wszystkim dawać świadectwo, iż Bóg jest Tym, który daje życie w pełni. To świadectwo jest szczególnie ważne i potrzebne w tak trudnym czasie epidemii, gdy obostrzenia i decyzje, którym musimy się poddać utrudniają a czasem wręcz uniemożliwiają kontakt człowieka z Bogiem.

Chrystus teraz, jak i ponad 2000 lat temu, przychodzi do każdego z nas w prostocie i uniżeniu, w ubóstwie i ciszy. Przychodzi do świata pełnego wojen, głodu, niesprawiedliwości, korupcji, świata pozbawionego wrażliwości na los człowieka. Przychodzi do świata lęku, niepewności, do świata zamkniętych drzwi. To od nas zależy, czy pozwolimy Mu przyjść. To od nas zależy, jak wykorzystamy dany nam czas.

Niech radosne Marana tha! – pełne wiary, nadziei i miłości – stanie się wspólną modlitwą Kościoła podczas codziennego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a przede wszystkim niech zagości na stałe w naszych sercach.

ks. prałat Andrzej Surowiec – proboszcz

Ks. Dariusz Cichowlaz, Ks. Bartosz Gręda, ks. Edward Grabarz

23 grudnia 2020|