Uroczysta Msza św. z okazji 40-lecia powstania naszej parafii

40-lecie Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,

W imieniu wszystkich parafian witam ks. Arcybiskupa, jako Ojca i Pasterza Archidiecezji, który przybył, aby umocnić nas w wierze. Pozwoli ks. Arcybiskup, że przy tej okazji krótko nawiążę do bogatej historii naszej parafii. Nasza parafia liczy 40 lat, a jej historia wg kroniki parafialnej rozpoczyna się od dnia 22 czerwca 1981 r. W tym dniu przybył do domu Sióstr Niepokalanek ks. Bp Ordynariusz Ignacy Tokarczuk celem omówienia spraw związanych z powstaniem nowego ośrodka duszpasterskiego dla niedawno powstałego osiedla Kombatantów i mieszkańców z pobliskich ulic. Z ramienia Bp Ordynariusza koordynacją wszystkich planów zajmował się wówczas ks. prałat Bronisław Fila – proboszcz jarosławskiej Kolegiaty. Siostry Niepokalanki pozytywnie odniosły się do prośby Kurii Biskupiej w Przemyślu i udostępniały salę na tymczasową kaplicę oraz trzy małe pomieszczenia na cele duszpasterskie do czasu wybudowania nowego kościoła. Mając ustalone minimalne warunki do stworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego ks. Biskup wyznaczył ks. Antoniego Ślusarczyka, wikariusza w kolegiacie, na duszpasterza wiernych. Ponieważ jednak wszyscy odczuwali pewien niedosyt lokalowy ks. Bronisław Fila podjął starania o zdobycie dużej parceli pod budowę przyszłej kaplicy i kościoła, gdyż wszystkie racje przemawiały za tym, aby nie wydawać pieniędzy na tymczasową kaplicę w domu Sióstr. W efekcie pod koniec czerwca 1981 r. zostaje zawarta z P. Bronisławem Bauerem wstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości przy ul. 3 Maja 49, czyli placu na którym się teraz znajdujemy. Jednak na budowę nowej kaplicy nie można było otrzymać zezwolenia od władz administracyjnych.

Księża działają w konspiracji. Cieśle przygotowują kaplicę z drewna, zakupiono potrzebne deski i belki, część cegieł, wykonano 13-metrowy krzyż dębowy celem umieszczenia go na przyszłym placu kościelnym. W nocy 15 sierpnia 1981 r. rozpoczyna się stawianie przygotowanych elementów nowej drewnianej kaplicy; prace zakończono po południu. O godz. 16.00 plac z nową kaplicą zapełnia kilkaset ludzi, pielgrzymów powracających z Kalwarii Pacławskiej oraz wiernych z całego miasta. Ks. Bp Stanisław Jakiel dokonuje poświęcenia tymczasowej kaplicy poświęconej Chrystusowi Królowi i odprawia pierwszą Mszę św. Tak powstaje pierwszy kościół w Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, wybudowany w formie małej kaplicy, w miejscu, gdzie obecnie stoi figura św. Józefa. Tuż po poświęceniu tymczasowej kaplicy drewnianej rozpoczynają się prace przygotowawcze pod budowę świątyni murowanej. Drugi kościół wybudowany w ciągu trzech miesięcy zostaje poświęcony 4 grudnia 1981 r. (obecnie Katolickie Centrum Kultury).

Dnia 1 stycznia 1982 r. parafia p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu zostaje erygowana decyzją J.E. ks. Bp Ignacego Tokarczuka. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Antoni Ślusarczyk. W połowie lipca przychodzi do pracy w parafii ks. Andrzej Surowiec – pierwszy wikariusz aby po dwóch latach owocnej pracy odejść na KUL w Lublinie.

W 1983 roku ks. Antoni Ślusarczyk prowadzi rozmowy z arch. dr Jackiem Gyurkovichem z Krakowa na temat projektu przyszłego kościoła.

Po długich staraniach parafia staje się całkowitym właścicielem działki pod budowę przyszłego kościoła. W roku 1986 zamówiono 3 dzwony w zakładzie Felczyńskich w Przemyślu i sprawiono figurę św. Józefa. Pod koniec 1986 roku parafia otrzymuje zezwolenie Wojewody Przemyskiego na budowę kościoła. Prace ziemne pod trzeci kościół rozpoczęły się 22 kwietnia 1988 r., a 11 grudnia zostaje poświęcony kamień węgielny przez J.E. ks. Bpa Ignacego Tokarczuka. Od 1990 r. na budowie pracują parafianie wyznaczani do pracy z poszczególnych bloków osiedla Kombatantów i Niepodległości oraz przyległych ulic. Nauka religii powraca do szkoły, księża uczą dzieci w szkole Nr 10 oraz w przedszkolach. Strop, dach oraz ocieplenie kościoła, to główne prace w 1991 r. – kościół stoi w stanie surowym.

Kolejny rok niesie wiele zmian w parafii. W dniu 8 marca 1992 r. umiera ks. proboszcz Antoni Ślusarczyk, który przez ostatnie 10 lat organizował nową parafię. Nowym proboszczem zostaje ks. Andrzej Surowiec ściągnięty przed podziałem diecezji z filii KUL w Stalowej Woli. Kanoniczne objęcie parafii i uroczyste wprowadzenie w obowiązki następuje 29 marca 1992 roku.

Z dniem 1 stycznia 1993 r. – Dekretem Abp Metropolity Przemyskiego – zostają przyłączone do naszej parafii osiedla: 1000-lecia i Słoneczne. Proboszcz parafii ks. Andrzej Surowiec prowadzi prace równolegle na dwóch kondygnacjach kościoła, starając się przede wszystkim wykończyć zaplecze dla powstawania nowych wspólnot.

W październiku 1994 r. wykonane są pierwsze stacje Drogi Krzyżowej, ich  kompletowanie trwa 3 lata. W styczniu 1995 r. zostaje przywieziony z Czech marmur i czeska firma układa kamień wewnątrz  i na zewnątrz kościoła. W styczniu 1997 r. zostają zarejestrowane kolejne wspólnoty działające przy parafii m.in. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” – organizacja charytatywno-społeczna odpowiedzialna za remont i utrzymanie Helusza oraz Katolickiego Centrum Kultury. W parafii działa 31 wspólnot. W tymże roku organizowana jest pierwsza piesza pielgrzymka parafian do sanktuarium w Jodłówce. W 1998 r. prace na budowie kontynuuje 14 stałych pracowników, oprócz nich społecznie pracują elektrycy, stolarze i pomocnicy. W związku z zabezpieczeniem skarpy wokół kościoła zasadzono 4.700 szt. drzewek liściastych i 2.500 świerków, powstaje Parafialny Klub Sportowy Kolping – Jarosław, jako kolejna cenna inicjatywa, której celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. W dniu 10 listopada 1999 roku parafialna pielgrzymka pod przewodnictwem ks. proboszcza A. Surowca przywozi z Częstochowy wierną kopię obrazu Czarnej Madonny, który uroczyście zostaje przeniesiony wraz z Najświętszym Sakramentem ze starego do nowego kościoła. Rozpoczynają się misje św., podczas których poświęcono sztandary wspólnot parafialnych i postawiono duży krzyż misyjny przed nowym kościołem. A 20 listopada pod przewodnictwem Abp Józefa Michalika odbywa się uroczystość poświęcenia kościoła jako pomnika – wotum parafii i diecezji z okazji 2000-lecia wiary chrześcijańskiej. Uroczystość wieńczy wielki koncert „Mesjasz” Händla pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Na przestrzeni całego 2000 roku podejmowane są w parafii liczne działania społeczne, charytatywne, w dziedzinie kultury, sztuki i sportu. W 2000 roku do użytku zostaje oddana plebania. W plebiscycie KAI ks. proboszcz Andrzej Surowiec zostaje wybrany Proboszczem III Tysiąclecia. 10.11.2002 r. zostaje poświęcona kaplica Miłosierdzia Bożego. 17 grudnia 2002 r. ma miejsce początek Nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszej parafii. Podczas nawiedzenia zostają poświęcone 2 dzwony oraz 10 obrazów z wizerunkiem MB Częstochowskiej do tzw. małej Peregrynacji po naszych domach. Dumni jesteśmy, że w 2003 r. ks. proboszcz Andrzej Surowiec zostaje Człowiekiem Roku Polski Południowo-Wschodniej oraz odbiera zaszczytną nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury, a także otrzymuje wiele wyróżnień ze strony służb mundurowych i burmistrza miasta Jarosławia.

W roku 2005 – zostaje oddana do użytku nowa hala sportowa za kościołem, która służy do dziś dzieciom i młodzieży na zajęcia sportowe, głównie do nauki tenisa stołowego.

Dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski, oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości został wybudowany i poświęcony monumentalny Pomnik Pamięci Narodowej na parkingu przy kościele. W tym czasie powstała też telewizja internetowa TV Angel i wykonano kilkuset nowych strojów oraz dekoracji na Orszak Trzech Króli.

Podsumowując parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu od kilkunastu lat realizuje nowoczesną wizję duszpasterstwa, w której inicjatywy „czysto” religijne łączą się z działalnością kulturalną, sportową i charytatywną.

Działalność odbywa się w różnych obiektach i miejscach. Aktualnie parafia dysponuje: budynkiem Katolickiego Centrum Kultury z profesjonalna sceną teatralną, a także bogato wyposażonymi salami pod kościołem (pracownia plastyczna, modelarska, telewizyjna, muzyczna, oazowa, myśliwsko-rycerska i biblioteka), halą sportową oraz strzelnicą sportową. W ponad czterotysięcznej parafii do różnych wspólnot należy łącznie kilkaset osób. Parafia nasza inicjuje również wiele akcji ogólnomiejskich. Od wielu lat odbywają się Orszaki Trzech Króli, Drogi Krzyżowe oraz Marsze Światła z Różańcem w hołdzie dla Papieża Polaka, a także zbiórki na rzecz hospicjum „Jarosławskie Pola Nadziei” oraz Piesze Pielgrzymki z Jarosławia do Jodłówki.

Za to wszystko „Bogu niech będą dzięki”. A ks. Prałatowi Andrzejowi życzymy dużo sił na wiele jeszcze lat owocnej i twórczej pracy duszpasterskiej w naszej parafii wspartej Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Bożej. My zaś obiecujemy konkretne wsparcie i systematyczną modlitwę w intencji Parafii i ks. Proboszcza.

Zaś naszego pasterza abp Adama prosimy o modlitwę w naszej intencji i błogosławieństwo na dalsze lata służby dla Chrystusa Króla.

22 sierpnia 2021|