XXV Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki

Inicjatywę pieszego pielgrzymowania z Jarosławia do Sanktuarium Matki Bożej w Jodłówce podjął proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu ks. prałat Andrzej Surowiec, który przed 25 laty postanowił kontynuować wcześniejsze pielgrzymki autokarowe, jakie miały miejsce w związku z ciężką chorobą pierwszego proboszcza ks. Antoniego Ślusarczyka.

Przez pierwsze 15 lat były to pielgrzymki tylko z Parafii Chrystusa Króla. Ale zainteresowanie pielgrzymów w całym Jarosławiu było tak duże, że ks. Prałat zaproponował, aby 16 pielgrzymka była już organizowana przez wszystkie parafie Jarosławia. Od tego czasu grupy pielgrzymkowe są organizowane w sześciu parafiach, a całość koordynuje archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec. Pielgrzymka ma charakter dziękczynny, ale też jako jeden z celów pielgrzymowania podawana jest wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże na nowy rok formacyjny wspólnot istniejących przy parafiach.

W jubileuszowej 25 Pielgrzymce z Jarosławia do Jodłówki pieszo wędrowało ok. 1300 osób, sto osób chorych zostało przewiezionych autokarami, a kilkaset osób przyjechało własnymi pojazdami. Najmłodszy pielgrzym wieziony na wózku miał zaledwie 10 miesięcy.

Po dojściu na miejsce głównym punktem Pielgrzymki była uroczysta koncelebra sprawowana przez kilkunastu księży pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abp Adama Szala – wytrawnego piechura pielgrzymkowego. Czas oczekiwania na Mszę św. uświetnił koncert patriotyczno-religijny w wykonaniu znakomitego zespołu „Soul” pod dyrekcją dr Moniki Brewczak.

Pogoda wyjątkowo dopisała, służby mundurowe ofiarnie pomagały, miejscowy proboszcz ks. Jerzy Jakubiec bardzo zadowolony z frekwencji pielgrzymów hojnie podejmował gości na plebanii, a pielgrzymi z kilkudziesięciu parafii zapewniali, że muszą tu jeszcze wrócić bo ziemia ta jest święta, a Matka Boże Pocieszenia hojnie obdarza wszystkich swymi łaskami.

4 września 2021|