Rekolekcje Wielkopostne

W czwartek Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Adam Lechwar. Nauki w dni powszednie są rano o godz. 8.00 (czyli nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, a intencje zostaną przeniesione na godz. 8.00) i druga nauka będzie popołudniu o godz. 18.00. Pamiętajmy, że rekolekcje nie są dla jakiejś wybranej grupy, ale dla wszystkich parafian, ponieważ wszyscy potrzebujemy nawrócenia i pogłębienia wiary.

31 marca 2022|