„Pierwiastek z minus jeden”

W sobotę, 11 marca o godz. 16.00 teatr Bonum Civitatis z Lublina wystawił na scenie Katolickiego Centrum Kultury sztukę „Pierwiastek z minus jeden”.

„Pierwiastek z minus jeden” to sztuka kameralna, występuje w niej pięciu aktorów. Wiele scen jest podszytych żartem, humorem. Sztuka powstała w 1966 roku. Jej autorem jest Marian Hemar, lwowianin. Sztuka jest rozwinięciem pytań nurtujących Hemara: czym jest moralność, gdzie są jej granice, czy w człowieku jest więcej dobra czy zła?

11 marca 2023|