Otwarcie wystawy „40 rocznica utworzenia Wojskowych Obozów Internowania”