Jarosławskie Pola Nadziei – podsumowanie

Już po raz ósmy społeczność powiatu jarosławskiego przeprowadziła publiczną zbiórkę pieniężną na rzecz HOSPICJUM im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu pod nazwą „Jarosławskie Pola Nadziei”. Zbiórka uzyskała pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i została przeprowadzona w sobotę 20 kwietnia pod sklepami i w galerii, a w niedzielę 21 kwietnia przed kościołami powiatu jarosławskiego. Całość funduszy ma być przeznaczona na poprawę warunków funkcjonowania Hospicjum. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Tradycyjnie „Pola Nadziei” w całej Europie odbywają się w kwietniu, kiedy kwitną żonkile – kwiaty, które są głównym symbolem tej pięknej charytatywnej akcji. Dodatkowym jarosławskim symbolem akcji są dwa serduszka z hasłem „Z serca do serca”.

Za przekazany datek pieniężny ofiarodawcy otrzymują żywy lub sztuczny kwiat żonkila albo jego symboliczny znak z serduszkami. Żonkil jest symbolem nadziei na nowe życie i odrodzenie. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę. Natomiast dwa serduszka wskazują na nasze emocjonalne zaangażowanie i wielką wrażliwość na chorego potrzebującego człowieka.

Piękne są cele „Pól Nadziei”:

• Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Hospicjum.

• Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.

• Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

W tegorocznych Polach Nadziei brało udział 1370 wolontariuszy (nauczyciele, uczniowie, studenci, przedszkolaki, osoby niepełnosprawne i pracownicy różnych zakładów pracy) z 63 instytucji. Zbiórka została przeprowadzona przed 56 punktami handlowymi i przed 60 kościołami. Razem zebrano 194 352, 95 zł. Tymi środkami finansowymi będzie dysponowało Stowarzyszenie Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom.

24 kwietnia 2024|