Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
Start

KRS: 0000033774

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu jest pozarządową organizacją społeczną o statusie organizacji pożytku publicznego. Siedzibą Stowarzyszenia jest parafia p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000033774.

Stowarzyszenie prowadzi:

Świetlicę charytatywną dla dzieci "U Kolpinga"

Katolickie Centrum Kultury

Ośrodek w Heluszu

Kolpingowski Klub Seniora

 

Stowarzyszenie realizuje także inne zadania m.in. w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej i środowiskowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowania wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, organizowania kół i sekcji zainteresowań, promocji i organizacji wolontariatu.

 

Parafialna

Telewizja

Internetowa


Aby oglądać transmisje archiwalne i na żywo proszę kliknąć w link poniżej

TV ANGEL

 

Przekaż 1 %  podatku:

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

w Jarosławiu

KRS: 0000033774