Pielgrzymka Liturgicznej Słuzby Ołtarza – Helusz 18 czerwca 2011

Spotkanie zgromadziło 350 ministrantów, lektorów oraz dziewczęcą służbę Maryi z całej Archidiecezji. Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 11.00 wspólną Eucharystią, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, a wraz z nim koncelebrowało 30 kapłanów.

Wszystkich zgromadzonych na Mszy św. powitał ks. prałat Andrzej Surowiec, gospodarz miejsca. W homilii, ks. Arcybiskup, podziękował ministrantom za świadectwo postawy w gorliwej służbie Chrystusowi. Zachęcił także, aby poprzez przykład swojej postawy, młodzi chłopcy inspirowali swoich rówieśników do włączenia się w grono ministrantów. Msza św. zakończyła się podziękowaniem duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej oraz wręczeniem dyplomów i prezentów dla „Ministrantów Roku 2010/2011″ z 24 parafii. Po uczcie duchowej rozpoczął się koncert zespołu muzycznego „Splash” – jest to zespół, który tworzą młodzi ludzie działający w KSM-ie w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. W trakcie koncertu odbyło się wspólne grillowanie, w czasie którego każdy ministrant mógł nabrać sił fizycznych, aby w dalszej części pielgrzymki uczestniczyć w zawodach sportowych.

18 czerwca 2011|