Małżeństwo

  • Do protokołu przedślubnego:

Narzeczeni powinni złożyć w kancelarii parafialnej:
1. metrykę chrztu św. z parafii gdzie chrzest miał miejsce (ważna pół roku),
2. zaświadczenie o bierzmowaniu,
3. dowód osobisty,
4. świadectwo nauki religii z klasy VIII
5. ostatnie świadectwo nauki religii ze szkoły średniej,
6. zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego,
7. zaświadczenie z poradni rodzinnej,
8. dokument ślubu cywilnego lub zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa z USC (ważne tylko 3 miesiące!),
9. wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka(i),
10. dla niepełnoletnich (przed ukończeniem przynajmniej 18 lat) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów,

Termin ślubu można rezerwować dużo wcześniej.

Po zebraniu dokumentów (w tym z USC) należy zgłosić się 2-3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.

Należy powtórzyć sobie przykazania i  podstawowe wiadomości religijne.

  • Po spisaniu protokołu przedślubnego

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi św., a jedna ze stron otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, które należy dostarczyć do drugiej parafii i przywieść ją z powrotem z odpowiednią adnotacją  po upływie około 1 miesiąca do parafii spisywania protokołu . W naszej parafii zapowiedzi ogłaszane są w gazetce i na tablicy przy kiosku.  Ustalenia z organistą, kościelnym i osobą dekorującą kościół narzeczeni prowadzą we własnym zakresie. W obrębie prezbiterium akceptowane są tylko dekoracje z kwiatów żywych.

  • W dniu ślubu:

– 15 minut przed godziną zawarcia ślubu do zakrystii zgłasza się dwoje świadków z dokumentami tożsamości, obrączkami i kartkami ze spowiedzi narzeczonych

– Obowiązkowo do zakrystii musi zgłosić się fotograf aby okazać zaświadczenie uprawniające do fotografowania w kościele

Różne możliwości wykorzystania stojaków na kwiaty w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu