Kolpingowski Klub Seniora

Historia

Pomysł utworzenia Klubu Seniora zrodził się – tak jak wiele innych – w głowie ks. Prałata Andrzeja Surowca, proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Głównym motywem jaki skłonił Inicjatora do zaproponowania podjęcia działań w kierunku tworzenia Klubu, była chęć zintegrowania starszych Parafian, których łączą wspólne zainteresowania i podobne spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość i występujące w niej problemy.

Jednak najważniejszymi celami uczestnictwa w proponowanym Klubie miało być: zebranie potencjału jaki drzemie w wielu emerytach i rencistach, aby nawzajem się ubogacać i dzielić się doświadczeniem z młodszym pokoleniem, a także stworzenie możliwości miłego spędzania czasu, szansa na doskonalenie swoich talentów i umiejętności, umożliwianie uczestnictwa w życiu naszej parafialnej wspólnoty a także w życiu społecznym swojego środowiska.

Pomysłodawca, dobrze znający potrzeby środowiska wiedział, że pomysł powinien się udać. Dostrzegał bowiem wiele problemów nurtujących ludzi starszych, występujących szczególnie w środowiskach rodzinnych a wynikających m.in. z bezrobocia, nadmiaru obowiązków wychowawczych, ograniczenia różnego rodzaju pomocy społecznej, oraz źródeł dochodu.

Ponadto dostrzegł wśród swoich Parafian – społeczników – osoby, które z powodzeniem mogą się zająć organizacją pracy w Klubie.

Istotnym zadaniem jakie powinno spełniać tworzone środowisko Klubu Seniora powinno być wyrabianie wśród osób starszych poczucia wartości i akceptacji w środowisku.

Równie ważnym bodźcem do zintegrowania osób starszych była konieczność przekonania lokalnego środowiska o tym, że ci współmieszkańcy są osobami z pewnym doświadczeniem życiowym i zawodowym z którego warto i należy korzystać.

Powyższe zadania a szczególnie formy ich realizacji, powinny wypływać głównie od samych zainteresowanych. Powinny one być skierowane głównie do emerytów, rencistów w tym także osób niepełnosprawnych. Główną zasadą działania Klubu Seniora będzie działalność jako jedna z Sekcji Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Pierwsze propozycje programu działania Klubu w 2013 roku zostały opracowane przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga i nosiły tytuł: Jak mądrze i zdrowo się starzeć.

Propozycje programowe obejmowały takie formy jak :

  • prowadzenie kawiarenki dla seniora – miejsca spotkań,
  • rozpoznanie zainteresowań osób chętnych do udziału w Klubie,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  • spotkania ze specjalistami z zakresu chorób cywilizacyjnych,
  • motywowanie seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym środowiska.

Hymn Klubu

Hymn naszego klubu powstał w sposób spontaniczny i w bardzo krótkim czasie. Seniorzy postanowili wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie.

Słowa hymnu ułożyły panie: Barbara Cerlich i Władysława Kozioł do melodii popularnej piosenki „Jak długo na Wawelu…”. Tekst natychmiast został zaakceptowany przez pozostałych członków klubu i stał się nieodłącznym punktem wszystkich wspólnych spotkań. Oto jego treść :

1. Gdy burze i niepokoje szaleją wokół nas,
Seniorzy z Jarosławia maja pogodną twarz.

Ref: Nie boją się jesieni, choć posrebrzona skroń,
Bo serca mają młode, choć spracowaną dłoń.  (2x)

2. Minęły młode lata, o których każdy śni,
Jesteśmy na urlopie do końca naszych dni.

Ref: Przekażmy doświadczenia i twórczy dawny czas,
Młodemu pokoleniu, które zastąpi nas. (2x)

3. Spotkania i wycieczki w naszym programie są,
Aktywnie czas spędzamy, podając bratnią dłoń.

Ref: Będziemy spacerować, by sprawnym zawsze być,
W kawiarni się spotykać i kawę z mleczkiem pić.  (2x)

4.  Dopóki w sercach naszych dobroć i miłość trwa,
Dopóty nasza Parafia oddanych ludzi ma.

Ref: Żyjmy więc długie lata, w zdrowiu i w radości,
Niosąc pomoc bliźniemu, pełni życzliwości.  (2x)