Zaświadczenia

Zasadniczo wszelkie wyciągi z ksiąg parafialnych wydaje się w czasie urzędowania kancelarii parafialnej i to do rąk własnych zainteresowanego. W uzasadnionych przypadkach może to uczynić upoważniony pośrednik, za wyjątkiem zaświadczenia zezwalającego na bycie ojcem lub matką chrzestną. To ostanie zaświadczenie wymaga osobistej rozmowy z księdzem w formie przygotowania do tak odpowiedzialnej funkcji (i tu nie ma żadnych wyjątków).

W przypadku osób przebywających powyżej 1 roku poza parafią zaświadczenie dla matki lub ojca chrzestnego wydaje parafia lub Duszpasterstwo Akademickie na terenie której czasowo się przebywa. Dotyczy to m.in. przebywających ponad rok poza granicami kraju. Bowiem zaświadczeniem tym potwierdza upoważniony ksiądz, że systematycznie chodzimy co niedzielę do Kościoła i czynnie uczestniczymy w życiu sakramentalnym.