Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Rafał Mikos

Wikariusz

ur. 1987 r., rok święceń: 2013, w parafii od: 25.08.2023


Ks. Patryk Szałaj

Wikariusz

ur. 1996 r., rok święceń: 2021, w parafii od: 25.08.2023