Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Edward Grabarz

Wikariusz

ur.1963 r., data święceń: 13.06.1990, w parafii od: 22.08.2020


Ks. Łukasz Kramarz

Wikariusz

ur.1989 r., data święceń: 23.05.2015, w parafii od: 25.08.2021