Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Jan Bator

Wikariusz

ur.1972 r., data święceń: 31.05.1998, w parafii od: 25.08.2022


Ks. Krzysztof Pomykała

Wikariusz

ur.1976 r., data święceń: 03.06.2001, w parafii od: 25.08.2022


Ks. Krzysztof Bis

Wikariusz

ur.1980 r., data święceń: 30.05.2009, w parafii od: 25.08.2022