Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Rafał Wójtowicz

Wikariusz

ur.1974 r., data święceń: 03.06.2001, w parafii od: 24.08.2014


Ks. Paweł Kaszuba

Wikariusz

ur.1978 r., data święceń: 15.05.2005, w parafii od: 24.08.2016


Ks. Sebastian Mucha

Wikariusz

ur.1989 r., data święceń: 07.06.2014, w parafii od: 25.08.2018


Ks. Jakub Kostrząb

Duszpasterz Akademicki

ur. 1980, data święceń: 15.05.2005, funkcja od: 25.08.2017