Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Rafał Wójtowicz

Wikariusz

ur.1974 r., data święceń: 03.06.2001, w parafii od: 24.08.2014


Ks. Mateusz Berdechowski

Wikariusz

ur.1986 r., data święceń: 11.06.2011, w parafii od: 24.08.2013


Ks. Paweł Kaszuba

Wikariusz

ur.1978 r., data święceń: 15.05.2005, w parafii od: 24.08.2016


Ks. Janusz Kluz

Kapelan Szpitala COM w Jarosławiu

ur. 1958, data święceń: 11.06.1992, funkcja od: 24.08.2016