Duszpasterze

Ks. prał. Andrzej Surowiec

Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II

ur. 1954, data święceń: 08.06.1980, w parafii od: 14.03.1992


Ks. Dariusz Cichowlaz

Wikariusz

ur.1975 r., data święceń: 19.05.2002, w parafii od: 24.08.2019


Ks. Bartosz Gręda

Wikariusz

ur.1987 r., data święceń: 26.05.2012, w parafii od: 24.08.2019


Ks. Edward Grabarz

Wikariusz

ur.1963 r., data święceń: 13.06.1990, w parafii od: 22.08.2020