Parafia

W parafii realizuje się nowoczesną wizję pracy duszpasterskiej, w której sprawy religijne są szeroko powiązane z działalnością społeczną, kulturalną, sportową, rekreacyjną i charytatywną. Funkcjonuje ponad 30 wspólnot parafialnych, m.in. Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oazy Dziecięce i Młodzieżowe, Oazy Rodzin, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław. Niektóre są zarejestrowane jako stowarzyszenia i posiadają osobowość prawną, ale wszystkie mają swoje programy i działają pod opieką duszpasterzy, którzy starają się formować uczestników nie tylko od strony duchowej, ale uczą podejmować konkretne działania społeczne i stwarzać warunki dla własnych inicjatyw.

Przy parafii powstało swoiste centrum kulturalno-sportowe, na które składają się: pomieszczenia w podziemiach kościoła tj. dobrze zorganizowana i wyposażona biblioteka, sala komputerowa, studio muzyczne, sale konferencyjne, pomieszczenia budynku byłej kaplicy, zaadaptowane na Katolickie Centrum Kultury oraz obiekt sali sportowej. Ponadto do całego kompleksu obiektów, które służą zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym, należą budynki w ośrodku w Heluszu (własność Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga), strzelnica sportowa oraz przystań wodna nad Sanem (do 2009 roku).