Chrzest Św.

Uroczyste przyjęcie do wspólnoty Kościoła odbywa się w każdą niedzielę o godz. 12.15

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym chrztem. Zgłoszenie połączone jest z rozmową duszpasterską na temat tego Sakramentu. Niezbędnym dokumentem jest akt urodzenia dziecka z USC. Natomiast potrzebne dane rodowe uwidocznione są w poniższej tabelce z księgi chrztów.

Rodzice chrzestni w dniu Chrztu św. (ale jeszcze przed obrzędem w zakrystii) przedkładają zaświadczenie ze swojej parafii, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi, tzn. że systematycznie uczęszczają do Kościoła, przyjmują Sakramenty św. i są zaangażowani we własnej wspólnocie parafialnej. W czasie liturgii rodzice dziecka i rodzice chrzestni przyjmują Komunię św.

Po chrzcie św. w zakrystii rodzice odbierają pamiątkowy obrazek.