Zarząd klubu

Prezes Stowarzyszenia ks. Andrzej Surowiec
Przewodnicząca zarządu Nalepa-Portas Anna
Wiceprzewodniczący Dziukiewicz Kamil
Sekretarz Barbara Bąk
Skarbnik Wardyga Romana
Członkowie komisji rewizyjnej Pysiak Janina
Przepłata Eugeniusz
Gembrowicz Barbara