PKS Kolping Jarosław

 

SPONSORZY KLUBU:


W parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu, w sierpniu 1998 roku, z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Surowca, zebrało się grono osób, wśród których znaleźli się: ś.p. burmistrz Jarosławia pan Jerzy Matusz, przedstawiciele biznesu, działacze i sympatycy sportu. Postanowiono założyć Parafialny Klub Sportowy.

W dniu 18.09.1998 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i zatwierdzono Statut Klubu. Parafialny Klub Sportowy KOLPING – Jarosław został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Przemyślu a następnie w Centralnym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie. Klub więc ma osobowość prawną i prowadzi pełną księgowość niezależną od parafii.

Klub rozpoczął działalność w pięciu sekcjach: tenis stołowy, kajakarstwo, strzelectwo, turystyka rowerowa-kolarstwo i sekcja upowszechniania sportu. Obecnie w Klubie działa także sekcja judo i kilka nowych dyscyplin w ramach sekcji upowszechniania sportu.

Klubem kieruje Prezes, ks. prałat Andrzej Surowiec.

Celem Klubu jest przede wszystkim upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Klub dysponuje dużą bazą lokalową z odpowiednim zapleczem w terenie:

  • własna hala sportowa usytuowana na placu kościelnym oddana do użytku 8 VI 2005r.
  • sale w KCK (do judo i bilarda)
  • zautomatyzowana kryta strzelnica do broni pneumatycznej

Klub jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP i oprócz działalności sportowej, prowadzi także działania wychowawcze oraz włącza się w organizację imprez dla niepełnosprawnych i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla różnych grup zawodowych i całego miasta.