Piknik Charytatywny „Z bliźnim na majówkę”

Tradycyjnym zwyczajem w maju każdego roku Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu organizuje w Heluszu koło Jarosławia międzynarodowy piknik charytatywny pod hasłem „Z bliźnim na majówkę”. Piknik integracyjny „Z bliźnim na majówkę” ma już kilkuletnią tradycję, która dobrze wpisała się w historię Ziemi Jarosławskiej. Gośćmi honorowymi tych spotkań są osoby niepełnosprawne, pensjonariusze Domów Opieki Społecznej i dzieci ze świetlic charytatywnych . Natomiast gośćmi specjalnymi są dyplomaci i inni reprezentanci z zaproszonych krajów, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe. Ostatnie Pikniki odbyły się z udziałem Ambasadorów i przedstawicieli z Ukrainy, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Słowacji.

Każdy piknik „Z bliźnim na majówkę” ma część poważną z oficjalnymi powitaniami, Mszą św., przemówieniem najwyższego rangą przedstawiciela zaproszonego kraju i wręczaniem upominków przedstawicielom grup „ludzi pokrzywdzonych przez los”, a później część rozrywkową z koncertami, pokazami i piknikowym jedzeniem. Wśród zespołów i osób jakie występowały dotychczas podczas pikniku należy wymienić: Eleni, Roberta Janowskiego z zespołem, Zespół Czerwone Gitary, Krzysztofa Krawczyka.

Najbliższy piknik odbędzie się 26 maja 2018 r.

Już po raz XVII w Heluszu odbył się Międzynarodowy Piknik Charytatywny „Z Bliźnim na Majówkę”. Organizatorami Pikniku byli: Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Równolegle odbywały się jeszcze dwie imprezy „Z Funduszami Europejskimi na majówkę” oraz „Biesiada Sarmacka” – każda dofinansowana przez odpowiednie fundusze. Tradycyjnie gośćmi honorowymi były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze domów pomocy społecznej z całego województwa, wychowankowie domów dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych.
Chociaż w tym roku pogoda nie dopisała zabawa była przednia. Tegoroczną uroczystą Mszę świętą poprzedził koncert papieski w wykonaniu Chóru Akademickiego PWSTE w Jarosławiu „Appassionato”. Gwiazdą muzyczną pikniku był cygański zespół Don Vasyl. Mszy świętej przewodniczył biskup Adam Szal.
Uczestnicy Pikniku podkreślali, że z roku na rok widać coraz więcej  uśmiechniętych  twarzy i coraz więcej środowisk przyłącza się do jego organizacji. Ta impreza  – jak zauważyli przemawiający goście – łączy, a nie dzieli, oraz wyzwala przeżycia duchowe, dające siłę na kolejne dni i miesiące. Dzięki piknikowi wszyscy mają wspaniałą okazję do integracji, bo przecież jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Pikniki w Heluszu mają charakter międzynarodowy. W tym roku był spotkaniem polsko-słowackim, dlatego nie zabrakło na nim przedstawicieli zza naszej południowej granicy. Wśród słowackich gości znalazła się miedzy innymi delegacja ze Świdnika, partnerskiego miasta Jarosławia wraz z zespołem ludowym znakomicie prezentującym się w tańcu, strojach i śpiewie. Dobrze zaprezentował się także zespół wokalny z Radomia i zespół dyskotekowy „Ekipa” z Wiązownicy. Natomiast swoich skrzydeł do końca nie mogły rozwinąć prezenterki z pokazu mody oraz zespoły taneczne: „Impresja” i grupy z Ogniska Baletowego w Jarosławiu. W tym roku w recepcji Pikniku zarejestrowanych było około 2700 osób – Goście Honorowi byli zgłoszeni w 65 grupach z całego województwa Podkarpackiego.

Wyrazy wielkiego podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom z obsługi Pikniku.

I to na jaką majówkę… Pełną serdeczności, dobroci, uśmiechu i atrakcji. Tylko tak mogą raz do roku uczestniczyć w niespotykanym zbiorowym doświadczeniu dorośli niepełnosprawni, pensjonariusze domów pomocy społecznej, niepełnosprawne dzieci z jednej i ludzie pełni serdeczności – z drugiej strony.

W Heluszu na Ziemi Jarosławskiej po raz kolejny sprawdziła się inicjatywa niezwykłego kapłana ks. archiprezbitera Andrzeja Surowca. To on kierując się nauczaniem Chrystusa tworzy to, co integruje – wspaniałe koncerty, spotkania literackie, uroczystości religijne i takie, które każą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Kilka tysięcy osób i tyle samo uśmiechów. Muzyka rockowa  z Serbii, ludowa z Ukrainy (Igor Maceluch), piosenki  w wykonaniu  gimnazjalistki Aldony Mikoś oraz zespołu z Zamościa (Biesiada Sarmacka), pokazy mody z udziałem najpiękniejszych jarosławskich uczennic (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego) , tańce w różnym wykonaniu i w różnych stylach (MOK,  świetlica Kolpinga, Ognisko Baletowe) A do tego obecność parlamentarzystów, władz samorządowych Jarosławia, Pruchnika i Powiatu, przedstawicieli ambasady polskiej w Serbii, gości z Niemiec.

Przemykał pomiędzy rozradowanymi uczestnikami pikniku „Z bliźnim na majówkę” Kolpuś – żywa maskotka przypominająca w serdeczny sposób patrona stowarzyszenia działającego przy parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu – bł. Kolpinga.

Echa spotkania, które zapewne nie ma równego sobie w Polsce niosło się także na falach eteru.  Przy Ośrodku w Heluszu pod namiotem aktywnie pracowali  bowiem krótkofalowcy z Parafialnego Klubu DX. Uroczystość zainaugurowała Msza święta, po której zaczęła się artystyczna feta na wysokim poziomie. Wiele słów skierowali do gości honorowych, czyli osób niepełnosprawnych i nie tylko,  zaproszeni przedstawiciele władz. Zorganizowanie pikniku było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, „Caritasu” i Burmistrza Jarosławia.

Było to spotkanie także okazją do promocji  przewodnika ”Helusz i okolice” autorstwa Jacka Hołuba, wydanego staraniem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Jak zwykle niezawodna okazała się orkiestra OSP z Pruchnika. Aby radość uczestników była wielka i szczera musieli na nią zapracować wolontariusze. Kilkuset społeczników zdołał zorganizować ks. Andrzej, dlatego cieszy się on ogromną atencją. Bo jego wrażliwość kapłańska i talent zjednywania ludzi są wielkie.

Za szczególnie wartościowe wystąpienie adresowane do organizatora i uczestników pikniku należy uznać słowa starosty Powiatu Jarosławskiego Jerzego Batyckiego. Powiedział on między innymi: „(…) Przedsięwzięcie to jest realizacją pięknej idei integracji społecznej, której urzeczywistnienie widać tutaj na każdym kroku. Jednocześnie zorganizowanie imprezy na tak wielką skalę jest olbrzymim wyzwaniem logistycznym”. /Henryk Grymuza/

Coroczny Piknik w Heluszu odbył się z udziałem aż 61 grup  Gości Honorowych (blisko 2,5 tysiąca osób): osób niepełnosprawnych, pensjonariuszy DPS i ŚDS, dzieci ze świetlic, domów dziecka oraz wiele innych osób z ośrodków pomocy społecznej z terenu Podkarpacia i Archidiecezji Przemyskiej. Piknik odbył się z udziałem wielu zacnych gości: ks. Abp Józefa Michalika, ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, wielu księży, Wojewody Podkarpackiej,  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i powiatów lokalnych oraz sponsorów. W organizację zaangażowanych było około 390 osób. Piękna atmosfera, wspaniała muzyka, dobre jedzenie to wszystko zgromadziło na Heluszu ogromną rzeszę ludzi razem prawie 7 tysięcy osób.

Tradycyjnym zwyczajem w maju każdego roku Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu organizuje w Heluszu koło Jarosławia międzynarodowy piknik charytatywny pod hasłem z „Bliźnim na majówkę”. Piknik integracyjny „Z bliźnim na majówkę” ma już kilkuletnią tradycję, która dobrze wpisała się w historię Ziemi Jarosławskiej, a od roku 2010 poprzez udział Caritas obejmujemy jej zasięgiem całą Archidiecezję. Gośćmi honorowymi tych spotkań są osoby niepełnosprawne, pensjonariusze Domów Opieki Społecznej i dzieci ze świetlic charytatywnych (razem około 1200 osób i kilka tysięcy widzów). Natomiast gośćmi specjalnymi są dyplomaci i inni reprezentanci z zaproszonych krajów, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe. Ostatnie Pikniki odbyły się z udziałem Ambasadorów i przedstawicieli z Ukrainy, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Słowacji.

Każdy piknik „Z bliźnim na Majówkę” ma część poważną z oficjalnymi powitaniami, Mszą św., przemówieniem najwyższego rangą przedstawiciela zaproszonego kraju i wręczaniem upominków przedstawicielom grup „ludzi pokrzywdzonych przez los”, a później część rozrywkową z koncertami, pokazami i piknikowym jedzeniem. Wśród zespołów i osób jakie występowały dotychczas podczas pikniku należy wymienić: Eleni, Roberta Janowskiego z zespołem, Zespół Czerwone Gitary.