Pogrzeb

„Szczęśliwy jest ten, kto umiera przygotowany przez kapłana, a rodzina myśli o tym dużo wcześniej”.

Wstępne ustalenie godziny pogrzebu może odbyć się nawet telefonicznie o każdej porze.

Formalności pogrzebowe w kancelarii parafialnej powinien załatwiać ktoś z najbliższej rodziny przedstawiając księdzu kartę zgonu lub odpis z USC. W kancelarii parafialnej ustala się m.in. przyjazd i odwiezienie księdza oraz ewentualną zgodę na pochówek w innej parafii.

Opłatę za ewentualny udział w pogrzebie organisty omawia się z nim samym.