Seniorzy sympatykami Lwowa

W dniu 13 lutego KKS zaprosił p. Elżbietę Rusinko z zawodu historyk, która jest inicjatorem założenia Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Poł.-Wsch. w Jarosławiu. Spora grupa ludzi wypędzonych ze wschodu województw II RP znalazła nowe miejsce na ziemi w pow. jarosławskim, który był atrakcyjny ze względu na swą bliskość do granicy. Niektórzy z nich liczyli na ponowny powrót do Lwowa do pozostawionego dobytku. Wiadomo nigdy to nie nastąpiło. Wśród seniorów znalazły się rodziny, które dotarły do Jarosławia. Dzięki temu spotkaniu p. Rusinko zebrała dane rodzin, aby umieścić ich w II tomie albumu „Jarosławska Księga Kresowian”. Dziękujemy p. Elżbiecie za prawdziwą powtórkę historii.

25 lutego 2017|