Liturgia Wielkiej Soboty

Główne elementy to: poświęcenie ognia do zapalenia paschału, procesja światła, śpiew orędzia, czytania ze Starego i Nowego Testamentu, poświęcenie wody chrzcielnej i pokropienie ludu, Msza św. Wigilii Paschalnej.

31 marca 2018|