Przysięga wojskowa

20 listopada elewi służby przygotowawczej wzięli udział we Mszy Świętej w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu.

W sobotę 21 listopada przysięga rozpoczęła się o godz. 10.00. Uroczystej oprawy nie zakłócił brak gości, spowodowany panującą sytuację epidemiczną. Po wystąpieniu pocztu sztandarowego 14das, elewi dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar, po której ks. kapelan Andrzej Surowiec udzielił błogosławieństwa. W swoim wystąpieniu Dowódca Dywizjonu ppłk Wojciech Drapała pogratulował żołnierzom, wyraził nadzieję, że wysiłek włożony w przygotowanie do pełnienia służby zaowocuje wysoką jakością wykonania zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi RP.

21 listopada 2020|