Święcenia diakonatu naszego parafianina Krzysztofa Kawulki